Biuro rachunkowe

Inforsystem Biuro Rachunkowe oferuje Państwu zakres usług księgowych oraz informatycznych dla mikro i małych przedsiębiorców.

Księgowość dla małych firm to księgowość uproszczona, nazywana potocznie małą księgowością.
Specjalizujemy się w prowadzeniu książki przychodów i rozchodów (KPiR), ewidencji przychodów, rejestrów zakupu i sprzedaży VAT.

Nasze biuro rachunkowe:
• posiada wyspecjalizowaną kadrę posiadającą certyfikaty księgowe Ministra Finansów
• pomaga założyć nową firmę i udziela wsparcia w pierwszym okresie jej funkcjonowania,
• restrykcyjnie przestrzega polityki prywatności,
• reprezentuje Państwa firmę przed Urzędem Skarbowym, ZUS-em i innymi organami.

Oferujemy:
Usługi Księgowe
• Prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tzw. mała księgowość)
• Rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego
• Prowadzenia rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
• Prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia
• Sporządzania zeznań podatkowych, zeznań rocznych.

Rozliczenia Podatkowe
• podatek od towarów i usług (VAT)
• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
• podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Obsługę Kadrowo-Płacową
• Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników
• Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło oraz świadectw pracy, a także dokumentacji związanej z zasiłkami opiekuńczymi, macierzyńskimi czy też chorobowymi i innych zaświadczeń związanych z zatrudnieniem.
• Przygotowywanie aneksów do umów bądź też wypowiedzeń
• Przygotowanie listy płac- rozliczanie umów z pracownikami, w tym także zlecenia oraz o dzieło
• Sporządzanie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
• Wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych oraz roczne rozliczenia pracowników